Maria Karlsson blir ny VD för Marinex AB och Nordway Store Oskarshamn

Den 2 januari tillträdde Maria Karlsson posten som VD för Marinex AB och Nordway Store i Oskarshamn. Maria kommer närmast från servicebranschen där hon bl.a. jobbat som platschef i Oskarshamn och nu senast som kontraktschef under ett större kunduppdrag med ansvar för ungefär 300 medarbetare och 25 olika tjänster. Fram till 2010 jobbade Maria som controller på Marinex AB, samt medverkade i styrelsen så hon är väl insatt i företagets verksamhet.

När Marinex sålde huvudverksamhet 2009 så minskades verksamheten i företaget avsevärt. Sedan dess har vi jobbat med att bygga upp en ny distributionsverksamhet. Denna rör begagnad IT-utrustning och digital signage där båda dessa affärsområden växer kraftigt. Under hösten tog även Nordway Store i Oskarshamn över driften av telefoni hos 126 företag i regionen, vilket även medfört att den lokala verksamheten ökat.

“För att vi ska kunna växa vidare krävs nu andra egenskaper än de jag som entreprenör har och jag hoppas nu att jag kan fokusera på försäljning och affärsutveckling. Maria kommer med sin kunskap att bidra med förbättrad kvalitet som kommer att vara till gagn för både våra kunder och medarbetare.”
– Peter Ljung, tidigare VD.

“Marinex och Nordway Store är två väldigt spännande företag med både en bredd av tjänster och produkter. När jag fick erbjudandet om att bli VD så blev det självklart att tacka ja, trots att jag hade ett mycket stimulerande jobb. Jag lockades av de målsättningarna som finns och att det finns en mycket hög kompetens inom bolagen. Med min erfarenhet hoppas jag kunna bidra till utveckling och nå tillväxt. Jag ser fram emot att utveckla leveransen tillsammans med alla medarbetare och kunder!”
– Maria Karlsson, tillträdande VD

1