Nordway Store tecknar centralt avtal med Weblink IP Phone

IT-fackhandelskedjan Nordway Store med butiker på 26 orter har tecknat ett samarbetsavtal med teleoperatören Weblink IP Phone. Avtalet innebär att samtliga butiker kommer att erbjuda IP-telefoni, mobilabonnemang och den molnbaserade växeln Weblink Unified.

– Nordway Store jobbar både mot privatpersoner och företag, men i framtiden ligger fokus på att jobba mer mot företagskunderna. Mönsterkunden är ett litet lokalt företag på 5–20 anställda. Dessa företagare tänker ganska lika som en privatperson, focus är på den egna verksamheten. IT och telefoni är kanske inte prioriterat och kravet är att det bara fungerar. Nordway Store vill vara en komplett IT-leverantör och där kommer telefoni in som en naturlig del i produktportföljen, säger Peter Ljung, styrelseordförande i Nordway Store.

Behovet av en fackhandelskedja inom IT med service och support växte i takt med användandet av datorer i hemmen och på företagen. Nordway Store såg det som en utmaning att tillfredsställa detta behov och 2008 var konceptet framtaget. I dag har kedjan nästan 30 anslutna butiker och fullt utbyggt kommer ca. 70 återförsäljare att vara anslutna. På detta sätt hoppas de att Sveriges lokala IT-återförsäljare får en möjlighet att prismässigt konkurrera med de internationella storföretagen samtidigt som kunderna får en ökad lokal service.

– Redan i dag är några av Nordway Store butiker antingen kunder till Weblink eller återförsäljare av Weblink. Dock har de inte haft fokus på telefoni. Numera är det IT-chefen eller den IT-ansvarige på företagen som även får ta hand om telefonin. De IT-leverantörer som kan erbjuda helhetslösningar kommer att få nöjda och lojala kunder. Vi är övertygade om att Weblink IP Phone och Nordway Store är en bra kombination då vi båda står för snabb support och driftsäkerhet för kunden. Dessutom har Weblink ett komplett sortiment av telefonitjänster, säger Jörgen Lager, Weblink IP Phone.

1