Telecenter och Nordway Store i Oskarshamn inleder samarbete

Nordway Store (Multi-Renting AB)i Oskarshamn som jobbar med bland annat IT-service och IP-telefoni tar över Telecenters avtal och åtagande gällande telefontjänster.

Totalt rör det sig om över 120 företagskunder med totalt ca 3200 anställda som nu erbjuds samma upplägg, samma support men ännu större utbud av övriga IT-produkter och tjänster. Det som påverkas är egentligen bara nya kontaktvägar på telefonin.

Redan för många år sedan när vi tittade på strategin inför framtiden såg vi att marknaden för molnbaserade och mobila växlar skulle öka markant och de rena installationerna på plats hos varje kund skulle minska. Detta innebär att vi måste hitta andra vägar att fylla våra teknikers och installatörers arbetsdagar med jobb säger Kalle Eos, VD på Telecenter.

Vi har fått förfrågan från flera företag som velat köpa den här avdelningen under ganska lång tid men då har det varit större företag ”utifrån” och vi har inte trott att det skulle bli riktigt bra för våra kunder som vill ha en lokal förankring, kunnande och ett smidigt och snabbt bemötande. Vi har faktiskt haft vissa kunder i ca 20 år och ville inte släppa iväg dem hur som helst. Därför känns det här riktigt bra att det kan stanna kvar lokalt,både arbetstillfällena och kunnandet fortsätter Kalle.

Vi på Telecenter fortsätter vår satsning på ”kommunikation och säkerhet”, dvs byggande av nätverk (fiber och kopparnät) åt industrier, företag, kommuner, stadsnät etc. samt vår säkerhetssida som innebär projektering, installation och service av brandlarm, passage/larm-system, kameraövervakning m.m.

Telecenter är bl.a. en av få aktörer i regionen som är anläggarfirma brandlarm. Vi är i dagsläget 15 anställda.

Nordway Store i Oskarshamn ingår i en kedja av totalt 25st IT-återförsäljare med över 100 anställda. Sätet för kedjan är Oskarshamn och VD är Peter Ljung som också driver den lokala butiken i Oskarshamn. Det här passar oss som handen i handsken. De senaste åren har vi haft som mål att bli ett ”One Stop Shop” för mindre och medelstora företag, där vi skall kunna hjälpa denna kategori av kunder med det mesta inom IT relaterade tjänster. Vi har de senaste åren skaffat behövlig kompetens inom serverhantering och molnbaserade tjänster för att kunna möta upp kundernas efterfrågan. Sedan tidigare har vi hjälpt våra kunder med IT-service, IP-telefoni, mobiltelefonreparationer, Digital Signage, e-handel, hemsidor samt givetvis tillhörande hårdvara. Vi lagar över 200st mobiltelefoner varje månad och våra kunder uppskattar den snabba hanteringen på ca 1 timma vid på förhand bokade service/reparation. Därför ser vi fram emot att få jobba med dessa kunder och hoppas kunna tillföra kompetens för att hjälpa till med deras digitalisering, säger Peter Ljung VD Nordway Store.

1