Cirkulär IT! – En hållbar lösning

Hos oss på Nordway Store är det viktigt att värna om miljön. Sedan många år tillbaka har vi sysslat med begagnad IT och att förlänga livslängden på datorer, smartphones och andra IT-produkter. 

Vårt team av kunniga tekniker går igenom, rekonditionerar och ger nytt liv åt produkterna som vi sedan säljer vidare till företag och privatpersoner. På detta vis bidrar vi till att öka livstiden på elektronik och att spara på jordens resurser och minskar utsläppen av växthusgaser.

Cirkulär IT
Cirkulär IT

Att köpa Pre Owned har aldrig varit mer rätt!

Varje år slängs globalt uppemot 1,5 miljarder mobiltelefoner. Att mobilen blir repig, skärmen spricker, batteriet blir dåligt är alla anledningar till att den gamla mobilen byts ut mot en ny.

Det går åt så mycket som 240 kilo fossila bränslen, 22 kilo kemikalier och 1 500 kilo vatten för att tillverka en enda stationär dator.

Vi ger gamla mobiltelefoner och datorer nytt liv genom att byta ut skärmar och andra nödvändiga komponenter för att de ska fungera felfritt och kunna användas flera år till.

Genom att köpa Cirkulär IT av Nordway Store bidrar du till att värna om miljön!

Cirkulär IT

Återbruk = Cirkulär IT 

Nordway Store strävar efter att bidra till en mer hållbar utveckling och följer de globala målens riktlinjer och vision.

Genom att ta hand om ”gamla” enheter som datorer, telefoner och surfplattor och ger dessa nytt liv kommer dessa till nytta igen i de svenska hushållen – återbruk = Cirkulär IT!

Cirkulär IT

De globala målen – för hållbar utveckling

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Vad innebär Cirkulär IT?

Vi tar till vara på datorer, surfplattor och telefoner som bytts av Svenska företag där leasingen gått ut. Vi rekonditionerar enheterna och ger dem en avsevärt längre livslängd

Att ge dessa ett nytt liv är vår huvuduppgift – återbruk = Cirkulär IT. Alla enheter blir noggrant rekonditionerade av oss. Det innebär bland annat:

➤ Vi ser över skicket på enheterna

De blir genomgångna och återställs till fabriksinställningar

Eventuella slitna/trasiga delar byts ut

➤ Enheterna rengörs

➤ Alla enheter funktionstestas

➤ Enheterna klassas efter all rekonditionering

Cirkulär IT

Hur bestämmer ni vilken Klass varje produkt ska ha?

 

Vad ska jag välja?

Dom flesta av våra kunder är alltid nöjd med en B-klassad produkt. Ofta är dom små skönhetsfelen något man inte bryr sig om – det är ju ändå en begagnad produkt!  Däremot om du vill ha en fin produkt eller kanske ge bort den som present kan ju en A-klass vara att föredra, plus att batteritiden kan vara bättre då produkten ofta är mindre använd.

Är det någon mer skillnad än skicket på A och B?

Nej, den enda skillnaden på A och B-klassade produkter är det yttre skicket. Våra tekniker går noggrant igenom alla produkter innan försäljning så att funktionen är intakt oavsett klassificering.